Playboy Poland– may 2016

Playboy Poland– may 2016

Descargar Playboy Poland En PDF
Czas na piknik
Udalo siq. Uciulaleé wreszcie na -wymarzony samochöd
gratulacje. Jednak zanim pojedziesz na maj6wkq,
pamiqtaj, by dokupié do niego odpowiedni
kosz piknikowy! Najlepiej tej samej marki.
Aston Martin
Kosz powsta} we wspö}pracy
z Grantem MacDonaldem, reno-
mowanym projektantem zastawy
sto}owej.
Zawartoéé: Talerze z chihskiej
porcelany i sztuéce ze stali szla-

Mira El Vídeo Para Enseñarte como descargar Playboy Poland– may 2016

chetnej, pled z we+ny szkockjch
owiec. Dla 2 osöb.
Gena: 18 tys. z}
Rolls-Royce
Taki sam kosz ma w swojej
limuzynie Krölowa Elibieta ll.
Zawartoéé: W pudle (fornirowa-
nym i wykohczonym polero-
wanym aluminium oraz skÖ@)
jest szk+o i zestaw do drinköw
(ponad 100 elementöw).
Dla 4 osöb.
Cena: 132 tys. z}
Bentley
Stworzony przez marke Mulliner specjalnie do Bentaygi – pierwszego SUV-a
w portfolio Bentleya.
Skiad: Zestaw tworza trzy boksy. W jednym z nich jest chlodziarka do butelek
utrzymujaca temperature 8 stopni Celsjusza.
Cena: 84 tys. z}
PROMO C JA
HUAWCI
Huawei P9
— rewolucja w fotografii mobilnej
P9 to pierwszy na Swiecie smartfon stwo-
rzony we wspö}pracy z firma Leica. Nowy
flagowiec Huawei przenosi fotografie mo-
bilna na zupe}nie inny poziom. Wyposaio-
ne w soczewki firmy Leica, dwa tylne apa-
raty wsp61pracujQ ze soba i pozwalajQ
robié zdjecia zaröwno przepe}nione ±ywy-
mi kolorami jak i wyraziste czarno-bia}e
obrazy. Takich fotografii nie powstydziiby
sie profesjonalista. Autorska technologia
Huawei (Hybrid Focus) pozwala na usta-
wienie ostroSci przy u±yciu trzech meto-
dologii pomiaru: laserowej, g}ebokoéci
oraz kontrastu – aparat automatycznie
dobiera te, ktöra w danej chwili przyniesie
najlepszy mo±liwy rezultat, nawet w sia-
bych warunkach oéwietleniowych.
Huawei P9 to perfekcyjna, najwyiszej kla-
sy konstrukcja, wyposaiona w 5,2-calowy
ekran wykonany w technologii 2.5D i wy-
kohczony aluminium z diamentowym
szlifem. Nowy smartfon dostepny bedzie
röwnie± w wersji Plus, rö2niacej sie od
podstawowego modelu pojemniejsza
bateria i nieco wiekszym, 5,5-calowym
ekranem. Oba urzadzenia trafiQ do sprze-
daiy jui wkrötce, a ich cena bedzie sie
zaczyna}a od 399 Euro.
Wiecej informacji na stronie:
http://WWW.HUAWEIPOLSKA.PL

Jak jeden zastrzyk
odmienit iycie amery-
kahskiego weterana.
2 CZOLjWKA
GRA WSTEPNA
72
Arkadiusz Milik o meczach Jako pierwsi na Swiecie
w reprezentacji, w Ajaksie testowaliémy kabriolet
i o numerze Cruyffa.
Rolls-Royce Dawn.
Ostatnia ods}ona
tegorocznej Fotoerotiki.
Szukajcie inspiracji.
3 DZIEWCZYNA MIESIACA
13 KONRAD GAGA DLA
14 MIESIACA
16 PREMIERY Film
18 PREMIER! Ksia2kl
19 Muzyka
20 OKLADKOWA Natalia
30 SEKSFELIETON Taniec przy barze
Aleksandra R6±d2yhska
32 WYWIÅD Jan
Arkadiusz Bartosiak & Lukasz Klinke
Matt Farwell
46 REFLEKTOR Sposjb na szejka
Jakub Mielnik
50 PODRjZ Japonskje whiskey
Lawrence Osborne
54 PROFIL Russell
Lukasz Muszyfiski
60
PLAYMATE Anna Paczyfiska
70 PLAYBOY SMIEJE
ROZMOWA Milik
Roman Koltori
78 MOTOTEST
Rafa} Jemielita
MOTOSALON Rolls-Royce Dawn
Marek Krzeéniak
84
MOTONEWS Motocyklowe nowoÉci 2016
FOTOEROTICA 2015 Wyråinione zdjecia cz. 4
96 IMPULSY
98 WIZYTY
100 LIST MIESIACA
102 KLASYKA PLAYBOYA
KREATOR
Marcin Kasprzak
@ PLAYBOY 2016 as to materials published in USPB. PLAYBOY, PLAYMATE, PLAYMATE OF THE MONTH, PLAYMATE OF THE YEAR,
RABBIT HEAD DESIGN and FEMLIN DESIGN are trademarks of and used under license from Playboy Enterprises International, Inc.
Redakcja nie zwraca materiaiöw niezamöwionych. iadna czeéé niniejszej publikacji nie moie bye reprodukowana lub przedrukowana bez pisemnej
zgody Marquard Media Polska. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnogci za treSé ogioszeri.
s TNfif(lDA
RRERTOR
DODATER
SPECJALNY
72 strony przewodnika
po meskim stylu dla praw-
dziwego playboya.
Natalia Tomczyk
to modelka i finalistka
trzech konkursöw Miss.
Nic dziwnego, nasz
Krölik pröbowa} ja podry-
waé nawet we Florencji.
A to, 2e nici z tego wysz}y,
to jui calkiem inna histo-
ria. Za to zobaczy+ praw-
dziwe Narodziny Wenus.
Zobaczcie i WY.
FOT.: DARE-K OZDOBA
MAJ 2016

Playboy Poland– may 2016

Playboy Poland– may 2016 image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host

Leer En Online

Comprar Ebook  en 

Clic Aquí Para comprar 

[sociallocker]
[popfly]

Descargar 

[/popfly] [/sociallocker]

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *